Bestyrelse > Referater
 Vælg dato
Referat fra den 23. maj 2019

Referat af Bestyrelsesmøde – 23. maj 2019 Tilstede: Line, Tue, Lars, Mette, Stina, Rie, Pia og Dorte. Afbud: Lene, Katrine. 1. Referent: Dorte 2. Nyt fra huset: Vi drøftede den forestående tv-dokumentar ” daginstitutioner bag facaden” og hvordan vi kunne foregribe en evt. Reaktion fra forældrene. Vi lægger vores tilsynsrapport ud på hjemmesiden og Tue skriver et oplæg på Family om situationen i Husumvold. Husumvold er blevet udvalgt til at blive Familiepladsinstitution og skal reservere 5 pladser til formålet - som er familier/børn som midlertidigt er udfordret af forskellige årsager. Det vil indebære nogle særlige opgaver og ekstra tæt forældresamarbejde ift. Udarbejdelse handleplaner og afholdelse statusmøder. Der følger en økonomisk bevilling på ca. 400000 kr. med til ekstra personale og uddannelse/supervision af personalet. Vi har tilsluttet os en kommunal DPO-ordning der indebærer en allonge til driftsoverenskomsten med kommunen. Vi er stadig selv ansvarlige for overholdelse af loven, men bliver vejledt og superviseret af kommunens jurister og konsulenter. Da Annelise som var barselsvikar for Kia selv er gået på barsel har vi ansat Pia Lone Riis som er uddannet afspændingspædagog og mor til Philip og Sebastian som har gået her i Husumvold. Institutionen er pt. udfordret af, at der kommer flere familier med flere forskellige sprog og kulturer og måske slet ingen erfaring med institutionslivet end vi er vant til. Det betyder bla. øget mødevirksomhed med tolke. 3. Pædagogik: I dette kvartal har der været fokus på flg tre pædagogiske temaer: Overgange, fællesskaber og natur/science. Vi valgte at drøfte emnet overgange og talte om, at det er uklart hvad overdragelsessamtalerne skal bruges til. Er meningen at ”se barnet” fra tre vinkler, italesætte udfordringer mv. Man kunne fokusere på mere forældreinddragelse i den forbindelse. Tilsyn: Tilsynet er gået godt og vores rapport er fin og ”Grøn”. Medarbejderne fik bla. ros for at være nærværende og rolige i de sociale relationer med børnene, og det var tydeligt for konsulenten at vores grundværdi om fællesskaber er dybt forankret i den pædagogiske praksis. Der er stor fokus på ”tidlig indsats” i kommunen og vi får henvist flere og flere meget små børn med særlige behov og det har indflydelse på den måde pædagogikken skal tilrettelægges i vuggestuen. 4. Økonomi: Der har ikke været nogen interesse for at sælge lillebrorlodder så det kommer derfor ikke til at givet det forventede overskud. Dorte skal undersøges om det vil være billigere at købe mælken hos en anden leverandør der også leverer til skolerne i området. 5. Nyt fra kirken D. 18/6 er der familiegudstjeneste med efterfølgende grillarrangement kl. 17:00 Der er spaghettigudstjenester d. 13/8 og 10/9 kl. 17. 6. Netværket I netværket er der i øjeblikket meget fokus på det politiske pres for at fritidshjemmene skal overgå til at blive KKFO. Det er udelukkende af økonomiske årsager, for så hører de under undervisningsministeriet og taksterne kan forhøjes ( ifølge dagtilbudsloven kan forældrene max. skulle betale 33 % af prisen). Dorte har været til Ledersparringsdag med de 8 andre ledere for at forberede sig til kvalitets- og support samtalen som er kommunens redskab at følge op på samarbejdet med netværkene. 7. Evt. Næste møde er d. 24. september kl. 19:30.Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
HUSUMVOLD menighedsbørnehave/vuggestue | Vindingevej 16 | 2700 Brønshøj  | 38804610  | egernus@outlook.dk
Gør denne side til din startside