​Grundoplysninger

​Aldersintegreret vuggestue og børnehave til børn i alderen 0-6 år.

HUSUMVOLD er en selvejende menigheds institution der har til formål at:
I samarbejde med børnenes hjem - at drive vuggestue og børnehave, hvor der er sådanne trivselsmæssige forhold at børnenes muligheder for at udvikle deres naturlige evner og anlæg fremmes mest muligt. Herunder at supplere børnenes kristelige opdragelse efter et kristent hjems forbillede

Venteliste til institutionen

Der er pt. en længere venteliste til vuggestuen.':
Antal på venteliste: 45

Det varierer fra år til år hvor mange nye børnehavebørn vi kan optage fra ventelisten, da vi oftest selv fylder pladserne med egne vuggestuebørn, men ring gerne og spørg til den aktuelle situation..

logo

Find os her

Husumvold Menighedsbhv/ vgst

​Vindingevej 16 

2700 Brønshøj

Telefon: 38 80 46 10

Få rutevejledning

Kontakt os her

Der er besøgsdag den første mandag i måneden kl. 10:00.

Vuggestuens personale viser rundt og besvarer spørgsmål om hverdagen i Husumvold. 

Ring gerne og fortæl, at du kommer, så vi kan tage godt imod dig.

​Telefon: 38 80 46 10

Leder Dorte Zachariassen tlf.: 41 27 62 29

E-mail: info@husumvold-info.dk