​Grundoplysninger

​Aldersintegreret vuggestue og børnehave til børn i alderen 0-6 år.

HUSUMVOLD er en selvejende menigheds institution der har til formål at:
I samarbejde med børnenes hjem - at drive vuggestue og børnehave, hvor der er sådanne trivselsmæssige forhold at børnenes muligheder for at udvikle deres naturlige evner og anlæg fremmes mest muligt. Herunder at supplere børnenes kristelige opdragelse efter et kristent hjems forbillede

Venteliste til institutionen

Der er pt. en længere venteliste til vuggestuen.
Antal på venteliste: 45


Institutionen fylder i høj grad selv sine børnehavepladser op, så det er kun få børn fra andre dagpleje/vuggestuer der kommer ind i børnehaven.

Læs mere her

logo

Find os her

Husumvold Menighedsbørnehave/ vuggestue


​Vindingevej 16, 2700 Brønshøj

Få rutevejledning

Kontakt os her

Der er besøgsdag d. første mandag i måneden kl. 10:00.

Vuggestuens personale viser rundt og besvarer spørgsmål om hverdagen i Husumvold. Ring gerne på telefon 38 80 46 10 og fortæl, at du kommer, så vi kan tage godt imod dig.

Telefon: 38 80 46 10

E-mail: info@husumvold-info.dk